2011 İcra Müdür ve Yardımcıları Güz Dönemi Atama KararnamesiAdalet Bakanlığı tarafından 2011 güz dönemine ait İcra müdür ve yardımcıları hakkında atama kararnamesi yayınlandı.

2011 yılı güz döneminde yapılacak olan icra müdür ve yardımcıları atama kararnamesinde aşağıda belirtilen prensipler uyarınca hareket edilecektir: 1) İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39’uncu maddesinde belirlenen mazereti bulunanlar ile bulundukları yerde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari hizmet süresini dolduranların atanma talepleri değerlendirileceği,

2) Atanma talebi olanların ekte bir örneği bulunan ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki (www.pgm.adalet.gov.tr) “Formlar” bölümünde yer alan “Atama Talep Formu”nu bilgisayar ortamında eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurarak en geç 23 Eylül 2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden ve ayrı bir dilekçeye gerek olmaksızın Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile fiziki ortamda göndermeleri ayrıca mazereti bulunanların dayanak belgelerini atanma talep formuna eklemeleri gerektiği,

3) 24/06/2011 tarihinde yayınlanan 2011 yılı yaz kararnamesi öncesinde atanma talebinde bulunanların bu dilekçeleri dikkate alınmayacağından atanma talebinde bulunacakların yeniden atama talep formu göndermeleri gerektiği,

4) Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yapılacak atamalar ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller hariç olmak üzere atanma talebi olmayanların kararname kapsamına alınmayacağı,

5) 23 Eylül 2011 tarihinden sonra gönderilecek olan Atama Talep Formlarının iĢleme konulmayacağı,

6) Ayrıca İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarının medeni hallerindeki değişikliklerin ve özellikle eşlerinin meslekleri ile çocuklarının öğrenim durumlarını zamanında bildirmemeleri nedeniyle atama işlemlerinde ve haklarında yapılacak olan diğer işlemlerde zaman zaman tereddütlerle karşılaşılmakta olup, ilgililerin UYAP’daki rollerine girerek, bütün rollerde mevcut bulunan Genel-Ortak menüsünden Personel İşlemleri/Özlük Bilgisi ekranındaki bilgi formundaki kendilerine ait mevcut bilgileri gözden geçirmeleri ve varsa hata, eksiklik ve değişiklikleri bu ekranda bulunan “Belge Yarat” butonundan açılan şablon kullanılarak doldurulup, elektronik imza ile de imzalanarak Genel Müdürlüğümüz Açık Sicil ġube Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Belirtilen işlemleri son başvuru tarihine kadar yapmayanlar açısından, ilgililerin UYAP’taki mevcut bilgilerine itibar edileceği hususunun, Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakatınızda görev yapan icra müdür ve müdür yardımcılarına tebliğini önemle rica ederim.

Kararnamenin aslı için tıklayınızBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al