İcra Makaleleri

2011 İcra Müdür ve Yardımcıları Güz Dönemi Atama KararnamesiAdalet Bakanlığı tarafından 2011 güz dönemine ait İcra müdür ve yardımcıları hakkında atama kararnamesi yayınlandı.

2011 yılı güz döneminde yapılacak olan icra müdür ve yardımcıları atama kararnamesinde aşağıda belirtilen prensipler uyarınca hareket edilecektir: 1) İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 39’uncu maddesinde belirlenen mazereti bulunanlar ile bulundukları yerde 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari hizmet süresini dolduranların atanma talepleri değerlendirileceği,

2) Atanma talebi olanların ekte bir örneği bulunan ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki (www.pgm.adalet.gov.tr) “Formlar” bölümünde yer alan “Atama Talep Formu”nu bilgisayar ortamında eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurarak en geç 23 Eylül 2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden ve ayrı bir dilekçeye gerek olmaksızın Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile fiziki ortamda göndermeleri ayrıca mazereti bulunanların dayanak belgelerini atanma talep formuna eklemeleri gerektiği,
(daha&helliip;)

2011 yılına ait icra harçları

2011 yılında icra harç fiyatları şu şekildedir

I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı 18,40 TL

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 18,40 TL

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9,9)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil

olunan paralardan (Yüzde 3,96)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125’inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)

g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)

h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A

maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının

rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

(daha&helliip;)

SGK İhalelerine nasıl katılırım?

Merhaba arkadaşlar son dönemler de SGK İhalelerinin artış içinde olması bizi biraz hareketlendirdi. Birçok kişi ssk ihalelerine nasıl katılacaklarını bilmemektedir. Biz icrahaberleri.net olarak sgk ihalelerine nasıl katılırım sorusuna yanıt bulmak için araştırma yaparak size bilgi vermeye karar verdik.

SGK İhalelerine nasıl katılırım?

Birçok özel ve kamu kurumunun yaptığı ihaleler gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ihalelerine katılmak için belgelerin elinizde olması şart, bu belgelerin oluşturulması sürecini dikkatli bir şekilde yapmak zorundasınız. Bu yüzden SGK ihalelerine katılmak için aranan şartları harfiyen yerine getirin. İlk önce hangi ihaleye katılıp hangisini katılmayacağınızı ortaya koyun. Daha sonra belgeleri eksiksiz elinizde bulundurun

Peki SGK ihalelerine (eski adıyla ssk ihalelerine) nasıl katılırım? SGK ihalelerine katılmak için istenilen belgeler nelerdir?

(daha&helliip;)

İcra Müdürlükleri Gayrimenkul Satış Şartnamesi

2009 yılından beridir ücretsiz, hızlı ve güvenilir bir şekilde icra müdürlükleri, vergi daireleri, sgk kurumları gibi kamu ihalelerini internet sitemizde yayınlamaktayız. Süreç içerisinde siz değerli takipçilerimizin istekleri doğrultusunda icra, haciz ve ihaleler konusunda bilgilendirici yazılar yazdık. Bilindiği gibi icrahaberleri.net icra ihaleleriyle ilgili danışmanlık yapan internet sitesi değildir.

Birçok kez gelen e-maillerde ihalelerle ilgili danışmanlık teklifi almaktayız. Bu konuda ilke sahibi olduğumuzu, ihaleler konusunda hiçbir şekilde müdahil olamayacağımızı anlattık. Bizlerin tek amacı, ihaleye birilerinin aracılığıyla değil, tamamiyle takipçilerimizin kendi öz iradeleriyle girmelerini sağlamak. İşte İcra Makaleleri böyle ortaya çıktı. Tek hedefimiz, değerli icrahaberleri.net takipçilerine fikir sahibi olabilecekleri bilgiyi sunmak…

Siz değerli takipçilerimiz için bir makale daha yayınlıyoruz. İyi okumalar

İcra müdürlükleri gayrimenkul ihalelerinin satış şartnamesi bilgileri

(daha&helliip;)

İzmir İcra İhalelerine Nasıl Katılabilirim?

Daha önceden İstanbul’daki İcra İhalelerine nasıl katılabilinir sorularına yanıt aramıştık. Şimdi İzmir icin bu soruyu yanıtlıyoruz. İcralık malların satışını sürekli takip etmek isteyen çoğu kişi bu konuda bilgisiz kalıyor. İzmir Vergi Dairesinin internet sitesinde bulunan bilgileri sizinle paylaşarak kafanızdaki soruları cevaplandırabileceğimizi düşünüyoruz.

İcra İhalelerine Katılmak

Başkanlığımıza bağlı vergi daireleri tarafından vergi borcu bulunan mükelleflerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre haczedilen menkul malların (Araç- İş Makineleri hariç) satışı Anafartalar Cad. No:904 Basmane/İzmir adresinde yapılmaktadır.
İhaleye katılma şartları hakkında Satış Merkezimizin 446 30 44 telefon numarasından bilgi alınabileceği gibi, anılan Merkeze mesai saatleri içinde müracaat edilerek burada bulunan sorumlu kişilerden ayrıntılı bilgi alınabilir ve satışa sunulan menkul mallar görülebilir.

Haczedilen araç ve iş makinelerinin satışı haczi yapan ilgili vergi dairesince yerine getirilecek olup, söz konusu taşıtlar 5117 Sokak No:21 Çamdibi-Bornova-İZMİR adresinde bulunan Başkanlığımız otoparkında mesai saatleri içinde görülebilir.

Satışa sunulan araç-iş makinelerinin ihale şartları hakkında ilgili vergi dairesinin icra-satış servislerinden bilgi alınabileceği gibi, haczedilen aracın bulunduğu Başkanlığımız otoparkının 462 16 73 no‘Iu telefon numarasından da bilgi alınabilir.

Haczedilen Menkul Malların Satışı

1 Satış: Haczedilen mallara verilen bedel, tespit olunan değerin % 75’inden aşağı olmamak kaydıyla satışı yapılır.

2. Satış: 1. Satışta satılmayan mallar 1. satış tarihinden itibaren 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda tekrar satışa çıkartılır.

Sayfa 1 den 3123
 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al