Uşak

Uşak Defterdarlığından Taşınırmal satış ilanlarıUşak defterdarlığı tarafından 23.02.2010 tarihinde ilan edilen çeşitli taşınır mal ilanı yayınlandı. Deftardarlığın yayınladığı ilana göre çeşitli markalarda av tüfekleri ve diğer mallar vardır.

İcra ihalelerine katılım koşulları aşağıdadır.

1-Yukarıda özellikleri belirtilen 22 adet taşınır malın satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini
bedeller üzerinden belirtilen tarih ve saatlerde Uşak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Defterdarlık Hizmet binası dördüncü kat) toplanacak Komisyon marifeti ile
yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a)- Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belgeyi,
b)- Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,
c)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)- Geçici teminatın yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hazine taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmeliğin 26.
maddesinde belirtilen değerlere göre kabul edilen teminatlardan birisi) ayrıca Banka Teminat mektubu verildiği takdirde Banka teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27.inci
maddesine göre düzenlenmiş ve süresiz olması gerekmektedir.
e)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından
veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi Kamu Tüzel Kişilerinin ise (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar ihale Komisyonuna vermeleri şarttır.
3- Yivsiz av tüfeklerinin üzerine ihalesi yapılan müşterinin teslim alabilmesi için alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan alınmış yivsiz tüfek ruhsatnamesi, yivsiz tüfek satın
alma belgesi veya yivsiz av tüfeği satıcılık bayiliği izin belgesini ibraz etmesi zorunludur.
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Uşak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Taşınır malların satış bedeli peşin tahsil edilecek olup, satış bedeli üzerinden ayrıca K.D.V tahsil edilecektir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir. İlan olunur.

Uşak’ta icradan satılık 2011 Chevrolet Captiva 2.0

UŞAK

2. İCRA DAİRESİ

2014/129 TLMT.

1.İhale Tarihî   22/12/2014 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

2.ihale Tarihi06/01/2015 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.

ihale Yeri       Sarayaltı Mah. 1. İplikçi Sk. N:l UŞAK(ULUSOY OTOMOTİV)

No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi    KDV    Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

I    75.000,00    1    %1    64HH529 Plakalı , 2011 Model , CHEVROLET Marka, ÇAPTIVA 2.0 16V HİGH AT7 Tipli, Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah . Dış aksamında kusur bulunmayan, lastikleri iyi durumda, iç döşemesi krem deri renkli otomobil.

Uşak İcra Müdürlüğü Adres ve Telefon Bilgileri

Uşak İcra Müdürlüklerine ait iletişim bilgileri aşağıdadır

Adres: İsmetpaşa Cad No:112 Adalet Sarayı
Uşak Adliyesi Santrali : 0 (276) 227 32 82
0 276 223 10 21

1. İCRA MÜDÜRÜ 120
1.İCRA MÜDÜR YRD. 118
1.İCRA MÜDÜR YRD. 117
1.İCRA MD. KALEMİ 119
2.İCRA MÜDÜRÜ 124
2.İCRA MÜDÜR YRD. 121
2.İCRA MÜDÜR YRD. 122
2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 123
3.İCRA MÜDÜRÜ 139
3.İCRA MÜDÜR YRD. 138
3.İCRA MÜDÜR YRD. 137
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ 137

Uşak Eşme’de icradan satılık Bina

Uşak Eşme İCRA MÜDÜRLÜĞÜ – Evrak No: 2007/232
2007/232 esas

taşınmazın açık artırma ilam
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti,adedi, önemli özellikleri :
1 NO IT. TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Uşak ili Eşme İlçesi. 312 Ada . 27 Parsel . İstasyon Mahallesi Değirmen Sok Mevkiinde bulunan taşınmaz. Arsa vasıflı olup taşınmazın tamamı 120 1.56 m2 olup borçluya ait hisse 898 m2 ye tekabül eder.
Adresi    : Uşak Ilı Eşme. 312 Ada . 27 Parsel . İstasyon Mahallesi
Yüzölçümü    : 898 1201,56 m2
Arsa Pavı
İmar Durumu
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü    : 03/06 2013 günü 14:00- 1-4:10 arası
2. Satış Günü    : 28/06/2013 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri    : Hükümet Konağı girişi
(daha&helliip;)

Banaz İcra Müdürlüğü Banka Hesap Bilgileri

Uşak Banaz İcra Müdürlüğüne ait banka hesap bilgileri aşağıdadır. İcra borcunuzu yatırabilirsiniz. Ayrıca icra ihalelerine katılmak için buraya ödeme yapabilirsiniz

Vergi no:4690034649

IBAN:TR660001000537376791245001

Şube kodu:1000537064
(daha&helliip;)

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al