Giresun’da İcradan Satılık BinaKurum : Giresun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Dosya No: 2011/14 Satış
Gayrimenkulün Cinsi : Bina
İlçe : Merkez
Mahalle/Köy : Gemilerçekeği Mah
Tapu Kaydı: Giresun Gemilerçekeği Mah. 313 ada, 6 parsel 275.91 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi ve bahçeli kargir ev vasfında
Özellikler: Arsa imar planı gereğince 1245 m2 inşaat alanlı 3. sınıf A grubu yapılarda konut niteliğinde yapı yapılabilir vaziyettedir.Tapu kaydında “E” harfi ile gösterilen. bina Bina 80 m2 yüzölçümlü 2 katlı betonarma tarzda inşa edilmiş 1. katı 80 m2, 2. katı 90 m2dir. 2 katta mesket olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalı 2 oda 1 salon 1 mutfak wc-banyodan ibarettir.45-50 yıllık olup değerinin %50’sini yitirmiştir. Tapu kaydında F harfi ile gösterilen bina 80 metre karedir. Dört katlı olup çatı katı kaba inşaat halindedir. Mesken olarak kullanılmıştır. Dış cephesi boyalı ve sivalıdır. 45-50 yıllıktır.
İmar Durumu: 5 katlı yapı adasındadır
1. Satış Tarihi / Saat : 22.10.2012 10:00-10:10
2. Satış Tarihi / Saat : 01.11.2012 10:00-10:10
Satış Yeri: Giresun 1. Sulh Hukuk mahkemesi Kalemi

Muammen Bedel(TL) : E harfle gösterilen ev 40.970,00 F harfi ile gösterilen ev 67.480.00 Arsa değeri ile 180.027.00 olup toplamta 288.477.00 tL

Açıklama :

1) Satış yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin eidlen değerin yüzde 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını , satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40’ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir

2) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 20’si nispetinde Türk lirası peşin para ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile yapılmaktadır. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mühlet verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V alıcıya aittir. Tellaliye ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir

3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İcra İflas Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedili. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş, kabul etmiş sayılacakları başka bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğa başvurmaları gerekmektedirBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al