İcra Takibi Nedir? İcra Nedir? Haciz Nedir?Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunan bilgileri sizinle paylaşıyoruz. İyi okumalar

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi, alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.

Haciz Nedir?

Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.

Eve İcradan Kâğıt Geldi!

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatlar genellikle icra takibi üzerine düzenlenen ödeme veya icra emridir. Üzerini dikkatle okuyunuz. Süreli olduğunu unutmayınız. Bu konuda “adliyeden bir yazı geldi” başlıklı broşüre bakabilirsiniz.

Ödeme Emri / İcra Emri Farkı Nedir?

Her ikisi de ödemediğiniz bir borç bulunduğunu ve icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir. İcra takibinin birden çok çeşidi vardır:

 • İlamsız takip
 • Kambiyo senetlerine özgü takip
 • İlamlı takip

İlamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ödeme emri, ilamlı takipte icra emri gönderilir.

Ödeme Emri / İcra Emri Ne Bildirir?

İcra müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bu belgelerde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

 • Alacaklının adı, adresi
 • Borçlunun adı, adresi
 • Borç miktarı
 • İşleyecek faiz oranı
 • Faiz başlangıç tarihi

Ödeme/İcra Emri Neden Gönderilir?

İcra müdürlüğü size bu belgeyi gönderek yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanımış olur. Eğer borcunuz yoksa, borç miktarı doğru değilse, önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.

İcra Emri veya Ödeme Emri Geldiğinde Ne Yapmalıyım ve Yasal Haklarım Nelerdir?

Ödeme/icra emri mal ve haklarınızın haczedilmesinden önceki son aşama olabilir. Bu belgeleri dikkatle okuyunuz. Alt kısımlarında yapmanız gerekenler ve yasal haklarınız yazılıdır. Bu haklarınızı kullanınız. Ödeme/ icra emrinde yazılı metin size zor ve karmaşık geliyorsa hukuki yardım almanız önerilir.

Mal Beyanı Nedir?

Borcu karşılayacak miktarda malvarlığınızı açıkca bildireceğiniz bir dilekçedir. Ayrıca açık adresinizi de bildirmeniz gerekir.

Uyarı yazısında ayrıntısı ile belirtildiği üzere 10 gün içinde mal beyanında bulunmanız zorunludur.

Mal Beyanında Bulunmamanın Sonucu Nedir?

Hapis cezası alabilirsiniz. Mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı icra mahkemesine başvurarak mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik cezası ile cezalandırılmanızı isteme hakkına sahiptir.

İcra ve Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmesi Gereken Belge Var mıdır?

İcra emrinde yoktur. Kambiyo takibinde ödeme emri ile birlikte borç kaynağı belge de gönderilmelidir. İlamsız takipte ise borç belgeye dayalı ise gönderilmesi gerekir. Gönderilmediği takdirde 7 gün içerisinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini şikayet yoluyla talep edebilirsiniz.

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İcra mahkemeleri, boçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ilişkin şikayetlerini incelemekle görevli mahkemelerdir. İddialar yazılı delil ile kanıtlanır. Yazılı deliliniz yoksa genel mahkemeye başvurmanız tavsiye edilir.

Tebligat Elime Ulaşmamış veya Geç Ulaşmış ise Yapmam Gereken Nedir?

Bu halde tebligatın usulsüzlüğünün tespitini isteyebilir veya gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.

Tebligatın Usulsüzlüğünün Tespiti Hangi Halde İstenir?

Tebligat eğer kanuna uygun yapılmamış ise, öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinden tebligatın usulsüzlüğü ile öğrenme tarihinin tesbitini şikayet yolu ile isteme hakkınız bulunmaktadır. Aynı gün icra müdürlüğüne de itirazlarınızı içeren dilekçe vermekle yükümlüsünüz. İddia ettiğiniz usulsüz öğrenme tarihi tebliğ tarihi sayılır. Şikayet davası sürenin işlemesini durdurmaz.

Gecikmiş İtiraz Nedir?

Tebligatın kanuna uygun olarak yapılmış olmasına rağmen hastalık vs. gibi itirazda bulunmanızı engelleyecek zorunlu bir sebep varsa, tebligattan haberdar olduğunuz tarihten itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.

İtiraz Etmemenin Sonuçları Nelerdir?

İtiraz etmemeniz halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra evinize hacze gelinebilir, bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hakve alacaklarınıza haciz konulabilir.

Haciz İşlemi Nedir?

İcra memurunun gözetiminde alacağın tahsili için yetecek miktarda eşyanın tespit edilerek haciz tutanağına yazılmasıdır. Alacaklının talebi olursa eşyalarınız evinizden alınarak yediemin depolarına götürülebilir veya size yediemin olarak bırakılabilir. Haciz sırasında alacaklı veya vekili isterse hazır bulunabilir. Haciz işlemi sırasında icra memuru beyan ve taleplerinizi haciz zaptına yazmakla yükümlüdür. Haciz tutanağını dikkatle okuyunuz, okumadan imzalamayınız. Talepleriniz yazılmaz ise bu hususu yazarak zaptı imzalayabilir veya imzalamaktan çekinebilirsiniz.

Haciz İşlemine Karşı Şikayet Hakkı Var Mıdır?

Haciz işlemi memur işlemi olup kanuna aykırılık söz konusu ise icra mahkemesine şikayet davası açabilirsiniz. Bu dava süreye tabi değildir.

Emekli Maaşları Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Takip kesinleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süreye bağlı değildir ve icra müdürlüğünden talep edilir.

Meskenlerin Haczi mümkün müdür?

Bir tane konutunuz varsa ve satılması halinde, satış değeri ile sosyal konumunuza uygun başka bir ev almanız mümkün değilse haczi mümkün değildir. Bu halde şikayet 7 günlük süreye tabidir ve icra mahkemesine yapılır.

Haczedilen Eşya Borçluya Ait Değilse Ne Yapılmalıdır?

Haczedilen eşyanın borçluya ait olmaması halinde bu durum borçlu tarafından icra memuruna ifade edilir ve haciz tutanağına yazılır. Bu halde eşyanın sahibi olduğu bildirilen kişiye durum bildirilir. Üçüncü kişinin “istihkak davası” açma hakkı vardır. Karmaşık bir dava olup hukuki yardım alınması önerilir. Haksız bildirim yapılması halinde tazminat ödeme yükümlülüğünüz doğabilir.

Haczedilen Eşyaların Akıbeti Nedir?

Haczedilen eşyalar alacaklının talebi olursa yediemin depolarına götürülür. Daha sonra yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılır. Satış bedeli alacaklıya ödenir.

Haczedilen Eşyamı Geri Alabilir Miyim?

İcra takibine neden olan borcunuzu ve icra masraflarını ödediğinizde haczedilen eşyanızı geri alabilirsiniz. Eşyanızın tutulduğu yediemin deposunun ücretini de sizin ödemeniz gerekir.

Takip Giderleri, Harçlar ve Satış Giderlerinden Kim Sorumludur?

Kural olarak borçlu sorumludur.

Source / Kaynak : ADALET BAKANLIĞIBenzer İlanlar:

34 Comments

 1. engın dedi ki:

  sahtekarın bırıyle ltd ştı sirketi kurduk adam dolandırıcıymış cok madur kaldım pıyasayı dolandırdı sekreterle beraber kactı gıttı kayıp borclar bana kaldı odeyecek durumum yok bıttım annem babamla kalıyorum 50 bın tl vergı borcu var şirketın eve hacız gelırmı vergıden bana bır cıkıs yolu lutven

 2. admin dedi ki:

  Merhaba Engin bey

  Anlattıklarınıza bakılırsa yasal anlamda zor durumdasınız. Durumunuz gerçekten çok kötü, sizi üzmek istemiyorum ama, yasal anlamda zor duruma düştünüz. Şirketin birlikte kurulumu sonrası borç her iki tarafa da bölüşülür. Yapmanız gereken, ticaret hukukundan anlayan sağlam bir avukat bularak yasal durumunuzu mahkemeye bildirmeniz.

  Yine mutlaka alıcılarla anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Sizi yargıya vermeden siz onlarla görüşün derim

  Saygılar

 3. emine dedi ki:

  biz çok önceden ev telefonu almıştık ve o telefondan başkaları yurt dışıyla konuşmuşlar ve bize 10000bin tl geldi ve ödeyemedik bu 5sene oldu ve dava kapandı ama tekrar açıldı dava haciz memurları tekrardan sormaya başladılar ve ödeyecek durumda değiliz şimdi ne yapmalıyız ve bizim evdekihangi eşyalarımızı haciz edebilirler sizden acil cevap bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

 4. admin dedi ki:

  İlk önce avukatınızla görüşmeniz gerekiyor, dava açıldığını söylediniz. Yasal süreç devam ediyor yani. İtirazınızı üst mahkemeye yapın. Eğer olur da, dava aleyhinize sonuçlanırsa, ödemek zorunda olduğunuz miktara denk düşen eşyalarınız haczedilebilir

  Bu yüzden sizin hukukî yardım almanış şart.

  Saygılar

 5. ayşegül dedi ki:

  kayınpederimin bankaya borcundan dolayı evime haciz gelecek adres olarak bizim evi göstermiş ama bimle yaşamıyor ama evrakları bize geliyor budurumda neyapmalıyım

 6. admin dedi ki:

  Yasal anlamda “kayınpederiniz” hükümlüdür. Ama size gelen bildirimlere itiraz etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, sorun yaşama ihtimaliniz var. Lütfen size gelen bildirimleri alarak ilgili kuruma dilekçe yazarak durumu izah ediniz

  Saygılar

 7. ayşegül dedi ki:

  verdiğinz bilgi için teşekkür ederim. Kayınpederim İkamet adresi Muhtarlıktan benim evim gözüküyor. Ancak beraber yaşamıyoruz. Noterden bizimle beraber yaşamadığına dair noter tastikli bir belge alıp icra müdürlüğüne yada alacaklı bankanın avukatına götürsem bir faydası olurmu. teşekkürler

 8. admin dedi ki:

  Evet, düşündüğünüz ve uygulamaya çalıştığınız yöntem işe yarayabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Ayrıca, mahkemeye de başvurabilirsiniz

 9. esra dedi ki:

  arkadaşımın iyi niyetine güvenerek benim üzerime şirket açmasına müsade ettim fakat kendisi vergi borcunu ödememiş şu an için 50 bin vergi borcu benim adıma bulunmakta ben devlet memuru olmak üzereyim bu borçlar yüzünden devlet maaşıma el koyabilirmi veya kesinti yapabilir mi

 10. admin dedi ki:

  Devlet memuru olduğunuz için, maaşınızdan kesme gibi bir durum olabilir. Daha detaylı bilgi almak için en kısa zamanda haciz, icra vb.. konularında uzman olan bir avukata danışınız. Aksi takdirde zor durumda kalabilirsiniz

 11. karakan kuzey dedi ki:

  slm .2008 in 7.ayında mağazadan vestel marka 800tl bir camşr makns aldım 100tl /8 taksitle son taksiti ödemedim (100tl) camşr makinası proplemli cıktı ne durluyor ne kir cıkartıor detarşanı eritmio çoluk çocuk alerşi oldu 3kez durlama yapıorum yine aynı dedim magazaya bildirdim yapcak bişi yok bunlar böle dior dedim gelin makinanızı alın ödediğim parayıda istemiorum hayır dediler. kalan 100 tl seneti avukata vermişler oda icra işlemleri başlatmış 4qün önce tebligat geldi o 100 tl lik senet e 300tl fark vade ve masraf cıkartıp 400 tl para istior avukat bey yada 3 qün içinde icra işlemlerin başlatacam dior ne yapabilirim bu nasıl adalettir haklımı kazanır güçlümü !!tşk ederim

 12. özcan dedi ki:

  benim size sormak istediğim soru şu 100 tl lik bir senet icralık olurmu duyduğum kadarı ile belirli bir limitin altındaki senetler icralık olmuyormuş bilgiler için şimdiden teşekkürler.

 13. okanca dedi ki:

  Merhabalar basıma gelen bir konuyu paylasmak istedim bundan bir yıl kadar once karsılastıgım ekonomik sıkıntılardan dolayı ortagı oldugum sirketten ayrıldım ve borclarımı taksitlendirerek bitirdim mevcut bir borcum yok bu hafta yapmıs oldugum bir iş gorusmesi sonucu bir ltd şirkete dısardan müdürlük için müracat ettim ve olumlu sonuclandı fakat şirkette yaptıgım gorusmede daha onceden yasadıgım sorunları anlattıgımda dısardan sirkete mudur olarak atandıgım halde şirketin bankalardan kredi almasının zorlaşacagı ve hatta alamayacakları tarzında bir bilgi verdi şirketin muhasebesini tutan muşavir boyle bir durum söz konusu olabilirmi merak ediyorum şirketin sadece riskli bir durum oldugunu dusunerek bu sekilde bilgi verdigini dusunuyorum sizlerce veya kanunlarca bu sekilde bir durum söz konusu olabilirmi

 14. okanca dedi ki:

  bir kişinin mevcut veya gecmiş borçlarından dolayı karsılastıgı hukuki olaylar dısardan mudur olarak atanıp calıstıgı veya calısacagı ltd şirketi ne şekilde etkiler veya etkileyebilir boyle bir durum mumkunmudur

 15. admin dedi ki:

  Geçmiş borçların kapanmasından sonra hukuki anlamda hiçbir sorunla karşılaşmamanız gerekiyor. Siz en iyisi, hukuki yardım almak için ticaret hukuku hakkında uzman olan bir avukatla görüşün. “Muşavir”den alınan bilgiye güvenmeyin lütfen.

 16. Sadiye dedi ki:

  KAMU KURUMUNDA MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.KREDİ VE KREDİ KARTLARINDAN BOÇLARIM SIRAYA GİRDİ.ŞİMDİ İCRA DURUMU OLURMU.MAL BEYANNAMESİNİ MEMUR HER SENE VERİYOR.YİNEDE VERECEKMİYİZ.BU KONU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BUNDAN SONRA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİ.BİLGİ VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM.

 17. admin dedi ki:

  Sayın Şadiye hanım;

  Kart borcunuz belirli sürelerde size bilgi olarak gönderilir. Bilgi de şu tarihte ödemeniz gerekmektedir der. Siz bu tarihlere kadar ödemezseniz banka tarafından uyarı mektubu gönderilir.

  Fakat unutmayın, günümüzde birçok banka artık kart borçlarını taksite bölmektedir. Ama siz yine de dikkatli olup, borçlarınızı kapatmaya bakın. İcra müdürlüklerinden herhangi bir belge gelmediğine göre, şuan için sorun yok gibi..

  saygılar

 18. ecren dedi ki:

  4.000tl. geçmişe yönelik senet borcum var bugün avukat ve icra memurları eve hacze gelmişler bende şehir dışındayım dedim pazartesi gelin görüşelim dediler ama benmim bu parayı ödiyecek durumum yok arkadaşlarım senedi tahhüt etme sakın diyorlar neden anlamadım lütfen bana yardımcı olun saygılar

 19. ecren dedi ki:

  bana lütfen yardım ediiin çok zor durumdayım……….

 20. admin dedi ki:

  Sayın ecren

  4 bin tllik borcunuz olduğunu söylediniz, dosya numarası ve hangi icra müdürlüğünden geldiğini öğrenerek haciz işlemleriyle ilgili tecrübesi olan avukatın yanına gidiniz. Detaylı bilgi almak zorundasınız

  saygılar

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al