İstanbul Bakırköy’de İcradan Satılık İşyeri, DaireBAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2013/251 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul ili, Güngören ilçesi,Güngören mah.Kartaltepe mevkii,7641 parsel, 300,00m2 yüzölçümlü ara ana taşınmaz üzerinde kat irtifaklı,30/300 arsa paylı, zemin kat 6 nolu bağımsız bölüm olan dükkanın tamamı
İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Şefliği tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.0.2012 tarih ve 1994 sayılı imar durum belgesine göre; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre 17 pafta, 7641 parsel sayılı yer, ikiz nizam 5 kat, H=15.50mt irtifalı olup, konut alanında kalmaktadır denilmiştir.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/03 /2012 tarihli bilirkişi raporuna göre “Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, Süleyman Nazif Sokakta, tapunun, 7641 parsel numarasında kayıtlı ve Süleyman Nazif Sokaktan 3 dış kapı numarası alan 300,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Atabay Apartmanında 30/300 arsa paylı zemin kat (6) nolu dükkanın borçlular adına 1/2 hissesi niteliğindedir. Söz konusu dükkanın mahallinde ve tasdikli mimari projesi üzerinde yapılan tetkikatte; Bodrum kat+Zemin kat+4 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tasdikli projesine göre bodrum katında sığınak ve dört dükkan, bina ana giriş kapısının da yer aldığı zemin katında iki dükkan, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın, zemin katında, bina ana giriş kapısının cepheden bakışa göre sağında yer alan dükkan, projesi üzerinden alman ölçüleri itibariyle 60m2 alana sahip, karo zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, demir doğrama camekanlı, tel kepenkli, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat mevcut, normal soba ısıtmalıdır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana artere yakın mesafede, iskana elverişli konut sahasında yer almakta oluj imkanları elverişlidir denilmektedir.
Adresi : Güngören ilçesi, Merkez Mah. Süleyman Nafiz Sok. No:
YüzölçümU : 300,00m2 (anataşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı : 30/300
İmar Durumu : var
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü : 10/06/2013 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/07/2013 günü 10:00- 10:05 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI MEZAT SATIŞ SALONU

2 NO LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mah. Haznedar çiftliği mevkii, 6231 parsel, 246,26 m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz niteliğinde, katmülkiyetli, 26/400 arsa paylı 2.kat 8 nolu bağımsız bölüm tamamı
İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Şefliği tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.0.2012 tarih ve 1994 sayılı imar durum belgesine göre; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre 18 pafta, 6231 parsel sayılı yer, bitişik nizam 5 kat, H=15.50mt irtifalı olup, ticaret+hizmet alanında kalmaktadır denilmiştir.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/03/2012 tarihli bilirkişi raporuna göre “Güngören İlçesi, Güven Mahallesi, Altıntaş Sokakta, tapunun 6231 parsel numarasında kayıtlı ve Altıntaş Sokaktan 10 dış kapı numarası alan 246,26m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli kargir Altıntaş Apartmanında 26/400 arsa paylı 2.Kat (8) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+Zemin kat+4 Normal kat+çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş ve bina ana girişi bodrum kattan olan, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcut ana binanın 3.kat görünümlü 2.normal katında yer alan daire giriş holü, salon, mutfak. Uç oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 87m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik kapılı, doğalgaz tesisatlıdır. Taşınmaz halen borçlu istimalindedir. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere ve önemli ulaşım akslarına yakın mesafede, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır denilmektedir.

Adresi : Güngören ilçesi, Güven Mah. Altıntaş Sok. No: 10 K:2 D:8
Yüzölçümü 246,26 m2 (anataşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı 26/400
İmar Durumu : yok
Kıymeti : 135.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü : 10/06/2013 günü 10:15- 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/07/2013 günü 10:15- 10:20 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI MEZAT SATIŞ SALONU

3 NO LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören mah. Haznedar çiftliği mevkii,10731 parsel, 1.228,00m2 yüzölçümlü tarla anataşınmaz nitelikli, kat irtifakh, 40/3900 arsa paylı B blok 1 .kat 14 nolu bağımsız bölümün 1/3 hissesi

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Şefliği tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 02.0.2012 tarih ve 1994 sayılı imar durum belgesine göre; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre 18 pafta 10731 parsel sayılı yer, bitişik nizam 5 kat, H:15.50rrirtifalı olup, ticaret+hizmet alanında kalmaktadır denilmiştir.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/03 /2012 tarihli bilirkişi raporuna göre “Güngöreı İlçesi, Güven Mahallesi, Cami Çıkmazı Sokakta, tapunun 10731 parsel numarasında kayıtlı ve Cami Çıkmazı Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 1.228,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Özdemir Apartmanı B Blokta 40/3900 arsa paylı 1.Kat (14) bağımsız bölüm, (9) kapı nolu meskenin 1/3 hissesi niteliğindedir. 2 Bodrum kat+Zemin kat+5 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş ve bina ana girişi 1.bodrum kattan olan, normal katlarında dörder daireli, elektrik, sıhh tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcut ana binanın 2.kat görünümlü 1.katında, arka cephede yer alan daire giriş holü, salon, koridor, koridor üzerinde aydınlık cepheli konumda mutfak, üç oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 90m2 alana sahip, salon ve oda zeminleri halı ve marley, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları yarıya kadar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisatarmatürleri ikmal edilmiş durumda, halen Renginar Doğru istimalindedir Taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediyenin her türlü imkanlarından istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir,

Adresi : Güngören ilçesi, Güven mah. Cami çıkmazı sokak
Yüzölçümü : 1.228,00m2 (anataşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı : 40/3900
İmar:  Durumu var
Kıymeti:  30.000,00 TL
KDV Oranı :  %1
Kaydındaki Şerhler : İrtifak (AT)H : Krokili Beyanamesinden sarı boya il lehine 10732 parsel aleyhine geçit hakkı
1. Satış Günü 10/06/2013 günü 10:30- 10:35 arası
2. Satış Günü 10/07/2013 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri  BAKIRKÖY ADALET SARAYI MEZAT SATIŞ SALONUBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al