İstanbul Kartal’da icradan satılık TarlaİSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2013/475 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:_
1 NO LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz, İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mah. Sedef çıkmazı sokak 23,25,27,33 nolu binaların tamamı ile 30,32,34,36,38 nolu binaların bir kısmının bulunduğu hisseli tarla vasıflı taşınmazdır. Dosyamda bulunan Tuzla Tapu Sicil Müdürlüğünün 01.06.2012 tarihli tapu kaydından; Tuzla ilçesi, Hacetdere mevkii, 538 parsel sayılı 2.750,00 m2 alanlı taşınmazın 237/2750 (237,00m2) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmaz; Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesinde E-5 karayolu Tuzla içmeler Kavşağında Orhanlı merkeze giderken Tuzla TOKİ konutlarını geçince solda Aydınlı caddesine 120 m. mesafede FİYAKA TUZLA 1 sitesinin kuzeyindedir. Taşınmazın yakın çevresinde Tuzla Deri Sanayi, BİRMES sanayi sitesi ve Tuzla TOKİ konutları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin yakın çevresi toplu konut alanı olarak planlanmış olup, bu doğrultuda bölgenin yakın çevrei toplu konut alanı olarak planlanmış olup, bu doğrultuda önemli ve özellikli proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Satışa konu taşınmaz 2.750,00 m2 alanlı hisseli tarla vasıflı bir parseldir. Parel üzerinde 6 tanesi bitişiğinde ki 539 parele tecavüzlü olan 10 adet toplamda yaklaşık 1150 m2 inşaat alanlı 1 ile 3 kat arasında değişen konut amaçlı kullanılan yığma ve betonarme karkas yapı bulunmakta olup, bu binaların belirli bir imar planı ve imar durumu çerçevesinde inşa edilmemiş olduğu kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulmadığı ve çoğunun kaçak inşa edildiği borçlu adına bağımsız bölüm olup olmadığının tespit edilemeyeceği ancak parsel üzerinde 237/2750 hisseye sahip olduğu saptanmıştır. İstanbul ili Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi 5 pafta, 538 nolu parsel üzerinde mevcut bulunan borçlu adına kayıtlı olan hisse değeri yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde üzerinde bulunan binalardan dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre; taşınmazın halihazır durumu, alanı, konumu, topoğrafık durumu, semt içindeki yeri, civarın özellikleri, çevre düzenlemesi,mevcut imar durumu.ayrıca civar emlak alım satım ve piyasa rayiçleri, günün ekonomik koşulları olumlu ve olumsuz etkenlerin tümü dikkate alınarak- tespit tarihi itibariyle; Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi, 538 numaralı 2.750,00m2 alanlı parselin üzerindeki yapılaşma ile birlikte değeri arsa payı dahil 1.399.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre borçlunun 237/2750 (237,00m2) hisse payı değeri 120.568,00 TL (yüzyirmibinbeş yüzaltmışekiz TL) olacağı belirtilmiştir.İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mahallesi 5 pafta, 538 parselde 237/2750 hisseli taşınmaz tarla vasıflı 237,00m2 tarla vasıflı taşınmaz
Adresi İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mah. Sedef çıkmazı sokak
Yüzölçümü
imar Durumu Tuzla Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih 12772 sayılı yazısında satışa konu 5 pafta, 538 parsel sayılı yerin 30.09.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda kımen yolda, kısmende E.maks: 1,50 H.Maks: 12,50 yapılanma şartında konut alanında kaldığı belirtilmektedir.
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 12/06/2013 günü 12:00- 12:10 arası
2. Satış Günü 09/07/2013 günü 12:00 – 12:10 arası
Satış Yeri İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI A BLOK KAT:-2 MEZAT SALONU

Kıymeti 120.568,00 TLBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al