İstanbul Silivri’de Satılık TarlaSİLİVRİ 1. İCRA DAİRESİ
2012/2877 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,Silivri Tapu sicil müdürlüğünün 28/06/2012 tarih ve 10018 sayılı kaydına göre, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, Dokuzluk mevkiinde kair ,528 nolu parsel sayılı . 15.040,00 m” yüzölçümlü, tarla vasıflı ana taşınmaz gayrimenkul olup, Parsel üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır.Konıur olarak Çeltik köyünün hemen kuzeyinde ve yerleşim alanına 2.parseldir.Parselin yol cephesi buluıımaktadır.Hafıf eğimli bir topoğrafık yapıya sahiptir.Uzerinden elektrik şebekesi geçmektedir. Parsel cepheleri önden yol,ve ekili alan sınırları ile kısmer bellidir.Cephesi yol ile hemzemindir. Söz konusu parsel tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.Topoğrafık açıdan mekanize tarıma uygundur. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve kısmen müstakil yapılar bulunmaktadır. Elektrik ve iletişim şebekeleri mevcuttur.
Adresi : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, Dokuzluk mevkiinde kain ,528 nolu parsel sayılı, 15.040,00 m” yüzölçümlü, tarla vasıflı ana gayrimenkul.
Yüzölçümü : 15.040,00 m2
Arsa Payı
imar Durumu : Silivri Belediye başkanlığı, Plan ve proje müdürlüğünün 25/07/2012 tarih , 1961 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, 528 nolu parsel ; 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmaktadır.Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan notu değişikliğine göre “tarımsal amaçlı arazi kullanım planı” bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanı] yürürlüğe girinceye kadar Mutlak Tarım Alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.15 tir. Marj inal Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25 tir.Mutlak ve Marjinal tarım alanlarında toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.Yönetmelikte tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı enterge yapılar yapılamaz.Bu alanlarda 20.000 m2 den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz.Tarımsal niteliği korunacak alanlarda ilgili mevzuata göre ifraz yapılması durumanda bu alanlarda parsel büyüklüğüne bakılmaksızın emsal :0.05 tir.Bu planda tarım alanlarına ait sınırlar şematik olup kesin sınırlar il Tarım müdürlüğünün görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenecektir.Aynca 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planının plan notlarında mutlak tarım alanları ve marjinal tarım alanları için 30.000 m2 küçük olan parsellere yapı yapılamaz ibaresinin 20.000 m2 olarak düzeltilmesi hükmü getirilmiştir.Plan notunun I.B.B de onay süreci devam etmektedir. Söz konusu tarımsal niteliği korunacak alanlardaki yapılaşma şartları , 1/100.000 Plan ve Plan notları , Silivri Plan ve Proje müdürlüğü tarafında gönderilen ve dosyada bulunan yazısı ve ekinde detaylı şekilde belirtilmiştir.
KDV Oranı Tespit edilecek oranda
Kaydmdaki Şerhler –
1. Satış Günü 18/06/2013 günü 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü 18/07/2013 günü 15:00-15:10 arası
Satış Yeri ; SİLİVRİ ADLİYESİ 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymeti 421.120,00 TLBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al