İzmir Karaburun’da Satılık Tarla, Bina, Daire, Arsa İhaleleriKARABURUN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İZMİR İl, KARABURUN İlçe, 2408 Parsel No,
MORDOĞAN/ARMUTALANI Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN
Köyü, 1628 M2 zeytin ağaçlı tarla vasfında Taşınmazın hem kuzeyinde
hemde güneyden kadastral yollara cepheli olup, taşınmazın büyük bir
kısmı vadi içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Mordoğan köyüne ve
Belediye ye eşit mesafede olup, sit alanı içerisinde olup imar dışı belde
hudutları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde iki adet 80-100
yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Karaburun ilçesi Mordoğan Köyü
Yüzölçümü : 1628 m2
Arsa Payı : Hisseli 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000
ölçekli Nazım İmar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır.
Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti : 24.920,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü : 08/07/2013 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 02/08/2013 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri İZMİR 11, KARABURUN ilçe, 2152 Parsel No, MORDOG AN/AŞ ŞAGI
ÇİLEKLİK Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN Köyü, 2010 m2 tarla vasıflı
Taşınmaz Mal, geometrik olarak üçgen şeklinde olup, kuzeyinden güneye
doğru genişlemekte olup, Dava konusu taşınmazın doğusu ,batısı ve
güneyi yol olup kuzeyi şahıs arazisi ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde
80-100 yaşlarında 4 adet yaşlı zeytin ağacı mevcut olup dava konusu
taşınmazın üç tarafı yol olmasına rağmen biraz çukurda oluşu. Şeklen
taşınmazın üçgen şeklinde ve sit alanında kalmamaktadır.
Adresi : Karaburu ilçesi Mordoğan Köyü
Yüzölçümü : 2010 M2
Arsa Payı : Hissesi 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000 ölçekli Nazım İmar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır. Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti : 23.410,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 08/07/2013 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü 02/08/2013 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri ; KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İZMİR İl, KARABURUN İlçe, 2153 Parsel No, MORDOĞAN/YUKARI
ÇİLEKLİK Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN Köyü, 6240 m2 tarla vasıflı
Taşınmaz Mal geometrik olarak düzgün bir yapıya sahip olup doğuda
kısmen ve batıda boydan boya kadastral yola cepeli olup Mordoğan
köyünün üst tarafında olup köy yerleşim alanında yakın bir mesafede
bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 80-100 yaşlarında 10 adet ve 200
yaşında bir adet zeytin ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Karaburu ilçesi Mordoğan köyün
Yüzölçümü : 6240 m2
Arsa Payı : Hisseli 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000 ölçekli Nazım imar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır. Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti 96.800,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü 08/07/2013 günü 10:40 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 02/08/2013 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri : KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
imar Durumu
İZMİR II, KARABURUN ilçe, 686 Parsel No, MORDOGAN/KOYIÇI
Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN Köyü, 175 m2 Kargir iki ev ve kargir
dam avlusu olan Taşınmaz eski bir köy evi olup önünde küçük bir avlusu
vardır. Parsel üzerinde bulunan bina yığma kargir eski ve yıpranmış bina
olduğu, iki katlı ev kısmının kullanıldığı, evin yaklaşık 70 m2 olduğu,
dammında 12 m2 olduğu
Karaburun ilçesi Mordoğan köyü
175 m2
Hisseli 8/8
1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000
ölçekli Nazım İmar Planında Mordoğan mahallesi meskun konut
alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 51.250,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler 
1. Satış Günü : 08/07/2013 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü : 02/08/2013 günü 11:00- 11:10 arası
Satış Yeri : KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İZMİR İlt KARABURUN İlçe, 1506 Parsel No, MORDOĞAN/ARMUTALANI Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN Köyü,2785 M2 Zeytinağaçlı tarla vasıflı taşınmaz Mal üzerinde zeytin ağaçlı tarla vasıflı yazılmış isede üzerinde zeytin ağaçlı bulunmadığı gibi halen işlenmemiş boş bir vaziyette bulunmaktadır. Bu nedenle zirai yönden bir değerlendirme yapılmamıştır. Taşınmazın kuzeyinden ve güneyinden yola cephelidir.
Adresi : Karaburun ilçesi Mordoğan köyü
Yüzölçümü : 2785 m2
Arsa Payı : Hisseli 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000 ölçekli Nazım imar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır. Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti : 41.730,00 TL
KDV Oranı ! %18
Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü 08/07/2013 günü 11:20- 11:30 arası
2. Satış Günü 02/08/2013 günü 11:20 – 11:30 arası
Satış Yeri : KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al