Sivas Suşehri’de icradan satılık TarlalarSUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/6 SATIŞ

Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/260 esas 2012/38 karar sayılı ilamı ile ortaklığın giderilmesi yolu ile paylaştırılmak üzere satılmasına karar verilen taşınmazlardan;
I -Sivas İli Akıncılar İlçesi 1694 parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup;
Taşınmazın Tapu Kavdı ve Evsafı : Sivas İli, Akıncılar İlçesi 1694 Parsel nolu Merkez Mahalle, Ağılderesi Mevkii, 6700 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu, kumlu ve tınlı toprak yapısına sahip olup eğimi % 1-2 civarındadır.Tarla ziraata uygun olup imar planı içerisinde bulunmaktadır.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 21.775,00 TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 09:00 – 09:10 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 09:00 – 09:10 arası

2- Sivas İli, Akıncılar İlçesi, 1691 nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kavdı ve Evsafı :
Sivas İli, Akıncılar İlçesi 1691 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Ağılderesi Mevkii 6.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu olup, kumlu ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Eğimi % 1-2 civarında olup ziraata uygundur. İmar planı içresinde bulunmaktadır.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 14.625,00 TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 09:15 – 09:25 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 09:15 – 09:25 arası

3- Sivas İli Akıncılar İlçesi 1719 Parsel No taşınmaz tarla vasfında olup.
Taşınmazın Tapu Kavdı ve Evsafr :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 1719 Parsclnolu, Merkez Mah. Ağılderesi Mevkii 14050 m2
yüzölçümlü taşınmaz kıraç, kumlu, tınlı toprak yapısına sahip olup bazı yerlerinde % 2-30 lara varan
eğimler mevcuttur.Ziraata uygundur. Olup imar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 15.367,00 TL”dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 09:30 – 09:40 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 09:30 – 09:4G arası
4- Sivas İli Akıncılar İlçesi 2920 Parsel nolu taşınmaz arsa vasfında olup;
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 2920 Parsel nolu, Merkez Mah.Yukarı Mahalle Mevkii 414 m2 yüzölçümlü taşınmaz arsa vcasfında olup üzerinde kerpiç ev ve arsası bulunmaktadır. Ahşap ev iki katlı olup çamur sıvalıdır.Sıvaları dıştan sıvaların dökülmüş çatısı ise galvanizli oluklu saçla kaplıdır. Üst katı evv olarak kullanılmak olup alt katı kullanılmamaktadır.Üzerinde değişik yaşlarda 240,00 TL bedelinde 4 adet ağaç bulunmakta olup, bunlardarn 2 adeti dut, 2 adedi ise kavak ağacıdır.Taşınmaz imar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 30.400,00 TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 09:45 – 09:55 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 09:45 – 09:55 arası

5-Sivas İli Akıncılar İlçesi 4011 Parsel Nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı : Sivas İli Akıncılar İlçesi 4011 Parsel nolu Merkez Mah. Çayıriçi Mevkii 5507 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu, kumlu ve tınlı toprak yapısına sahip olup, % 2-3 civarında bir eğime sahiptir.Taşınmaz ziraate uygun olup imar planı içerisindedir.
KIYMETİ__: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 17.898,00-TL dir.
1. Satış Günü .30/07/2013 günü 10.-.00 – 10:10 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 10:00 -10:10 arası

6- Sivas İli Akıncılar İlçesi 650 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 650 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Çayıriçi Mevkii 3.850 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu olup kumlu ve tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Eğimi % 2-3 civarında tarla ziraata oldukça uygundur. İmar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 12.513,00-TL*dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 10:15- 10.:25 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 10:15-10:25 arası

7- Sivas İli Akıncılar İlçesi 4009 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 4009 Parsel nolu, Merkez Mah. Civişne Mevkii 2025 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu tarım arazisi olup, kumlu ve tınlı bir toprak yapısına sahiptir.Taşınmaz üzerinde 3.850,00 TL değerinde, değişik yaş gruplarında toplam 76 adet kavak, ceviz erik kiraz ve kayısı ağaçlan olup, taşınmaz ziraata uygundur.Taşınmaz imar planı içerisindedir.
KIYMETİ_i Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 20.181,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 10:30 – 10:40 arası

8- Sivas İli Akıncılar İlçesi 532 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Taptı Kavdı ve Evsafı_:
Sivas İli Akıncılar İlçesi 532 Parsel nolu, Merkez Mahalle Civişne Mevkii 2.807,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz, sulu, kumlu tınlı bir toprak yapısını sahip olup, % 2-3 eğimlidir.Ayrıca ziraata oldukça uygun olup, içerisinde 30-40 yaşlarında 800- TL bedelli bir ceviz ağacı bulunmaktadır. İmar planı içerisinde bulunmaktadır.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 9.924,00-TL dir.
1. Satış Günü .30/07/2013 günü 10:45 – 10:55 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 10:45 – 10:55 arası

9- Sivas İli Akıncılar İlçesi 651 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 651 Parsel nolu, Merkez Mahalle Çayıriçi Mevkii 3800 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu olup, kumlu, bir toprak yapısına sahiptir, eğimi %2-3 civarında olup, tarla ziraata oldukça uygundur. İmar planı içerisindedir.
KİYMETİ_ : Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 12.350,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 11:00 -11:10 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 11:00 – 11:10 arası

10- Sivas İli Akıncılar İlçesi 250 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı
Sivas İli Akıncılar İlçesi 250 Parsel nolu, Merkez Mahalle,Geştah Mevkii 3300 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu tarım arazisi olup, kumlu ve tınlı toprak yapısına sahip olup % 2-3 civarında eğimlidir.Taşnımaz imar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 12.870,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 11:15-11:25 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 11:15 – 11:25 arası

11- Sivas İli Akıncılar İlçesi 2922 Parsel nolu taşınmaz arsa vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 2922 Parsel nolu, Merkez Mah.Yukarı Mahalle Mevkii 872 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bir adet samanlık (merek) bir adet 2 katlı ahşap kargir bina bulunmaktadır.Binanın dış cephesinin tamir gördüğü ve kuzey tarafına ilave olarak yeni bir oda ile koridor çıkıldığı görülmüştür. Ahır ve samanlıkların değer tespiti yapılmamıştır. .İçerisinde ev ve garaj bulunmaktadır. Parsel mahalle içerisinde olması sebebiyle ziraata uygun değildir. Parsel üzerinde 16 adet 1.440,00 TL bedelli değişik yaş gruplarında dut, ayva, ceviz, erik, kiraz ve armut ağacı mevcuttur. Toplam değeri 19.140,00 TL arsa, 1.440 TL üzerindeki ağaçların değeri olmak üzere toplam 20.850,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır. İmar planı içerisindedir.
KIYMETİ_ı Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 20.580,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 111:30 – 11:40 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 11:30 – 11:40 arası

12- Sivas İli Akıncılar İlçesi 1430 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 1430 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Dağeteği Mevkii , 12200 m2 yüzölçümlü taşınmaz kıraç olup, sulama imkanı bulunmamaktadırTaşınmaz kumlu, tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Kimi yerlerinde % 40-50 lere varan eğim olup, taşınmaz ziraat yapılmasını da oldukça zorlaştırmaktadır İmar planı içerisinde bulunmaktadır.
KIYMETİ_i Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 10.675,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 11:45 -11:55 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 11:45 – 11:55 arası

13- Sivas İli Akıncılar İlçesi 744 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 744 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Çayıriçi Mevkii o.550 m2 yüzölçümlü taşınmaz sulu, kumlu tınlı bir toprak yapısına sahip , eğimi % 4-5 civarında, ziraata uygun bir tarım arazisidir. İmar planı içerisinde bulunmaktadır.
KIYMETİ_:Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 21.288,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 14.:00 -14:10 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 14:00 – 14:10 arası

14- Sivas İli Akıncılar İlçesi 1449 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kavdı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi , 1449 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Dağeteği Mevkii 4.887,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz kıraç, sulama imkanı bulunmamaktadır. Kumlu ve tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Kimi yerlerinde % 40-45 lere varan eğim tarla ziraat yapılmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Üzerinde toplam 90 adet 4.925,00 TL bedelli değişik yaş gruplarında kavak ağaçları mevcuttur. İmar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 9.202,00-TL dir.
1 Satış Günü :30/07/2013 günü 14:15 – 14:25 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 14:15-14:25 arası

15-Sivas İli Akıncılar İlçesi 1431 Parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu-Kavdı ve Evsafı ;
Sivas İli Akıncılar İlçesi 1431 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Dağeteği Mevkii 3.925 m2 yözülçümlü taşınmaz kıraç olup sulama imkanı bulunmamaktadırTaşınmaz kumlu ve tınlı bir toprak yapısına sahiptir .Kimi yerlerinde % 40-45 lere varan eğim tarh ziraatı oldukça zorlaştırmaktadır. İmar planı içerisindedir.
KIYMETİ_: Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 3.434,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 14:30 – 14:45 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 14:30 -14:45 arası

16-Sivas İli Akıncılar İlçesi 1934 parsel nolu taşınmaz tarla vasfında olup,
Taşınmazın Tapu Kavdı ve Evsafı :
Sivas İli Akıncılar İlçesi 1934 Parsel nolu, Merkez Mahalle, Çalhutlar Mevkii 21300m2 yüzölçümlüolup taşınmaz kıraç olup, sulama imkanı bulunmamaktadır.Kumlu ve tınlı bir toprak yapısına sahiptir. Kimi yerlerde % 8-10 lara varan eğim bulunmaktadır.İmar planı içerisindedir
KIYMETİ_ı Taşınmazın takdir edilen tam hisse değeri 23.297,00-TL dir.
1. Satış Günü :30/07/2013 günü 14:50 – 15:00 arası
2. Satış Günü :27/08/2013 günü 14.:50 -15:00 arası
SATIŞ YERİ_ÇATIŞA ÇIKARILAN TÜM TAŞINMAZLAR
SUŞEHRİ HÜKÜMET KONAĞI ARKASI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ PENCERESİ ÖNÜ,
SUŞEHRİ/SİVAS
TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKI SERHLERıTAPU KAYITLARIDAKİ GİBİDİR.
KDV ORANI_:% 18″DİRBenzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al