hacizli arsalar

Konya’da İcradan Satılık Gayrimenkul

Kurum: KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2011/30 Satış
1. Satış Tarihi: 27.03.2012 14:00 -14:10
2. Satış Tarihi: 06.04.2012 14:00 -14:10
Satış Yeri: Yeni Adliye Sarayı G. Blok Kat:2 – Konya 1.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu
Taşınmazın Özellikleri: Konya ili Selçuklu ilçesi Hocacihan hanaybaşı mahallesi Alemdar caddesi ve Garip (Sosyal) sokağına olmak üzere iki cepheli, üzerinde kalıcı yada geçici yapı ve ağaç bulunmayan boş arsa vasfında kuzeyinde 143 blok giriş numaralı zemin+3 katlı dükkan ve mesken bloğu mevcut olup Tapuda Selçuklu Tapu sicil müdürlüğünün Hocacihan mahallesi ada: 20046, Parsel: 1 de tapuya kayıtlı 777,00 m2 miktarlı arsa vasfında olup, İmarda 4 kat blok mesken sahasında, TAKS:0,25,KAKS:1,20, çekme mesafeleri 5,00’dir.
(daha&helliip;)

Kırşehir’de icradan satılık 475 m2 arsa

Kurum: KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2012/1 Satış
Satış Yeri: Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde
1. Satış Tarihi: 02.07.2012 09.00-09.10
2. Satış Tarihi: 12.07.2012 09.00-09.10
Taşınmazın Yeri – Cinsi – Ada/Parsel – Miktarı: Kırşehir Aşıkpaşa Mah. – Arsa – 2223/5 – 475 m2
İmar Durumu: Taşınmazın imar planı içerisinde ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup inşaat alanı ise arsa metrekaresinin %40’ıdır.
(daha&helliip;)

İzmir Çiğli’de İcralık Arsa

Kurum: KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2011/45 Satış
1. Satış Tarihi: 26/0302012 14:30 – 14:40
2. Satış Tarihi: 05/04/2012 14:30 – 14:40
Satış Yeri: Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Taşınmazın Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇİĞLİ ilçesi, Büyükçiğli mahallesi , 314 parselde kayıtlı, 4.580-m2. Miktarlı tarla vasfında taşınmazdır.
Özellikleri: Taşınmaz İzmir ili, Çiğli ilçesi, B.Çiğli, İstasyonaltı mahallesi, 8019/10 sokak üzerinde, henüz kapı numaraları oluşmayan yerde olup, halen üzerinde herhangi bir yapı olmayıp boş tarla konumundadır. Taşınmaz 8019/10 sokağa cepheli olup, Karşıyaka – Çiğli’ye irtibat sağlayan 8211/8 nolu ana caddeden 8211/11 sokağa girildikten sonra sağdaki 8019/10 sokağa girilmekle satışa konu taşınmaza ulaşılabilmektedir.
İmar Durumu: Anılan parselin 310 nolu parsel ile tevhid edilip, İmar hattı tahakkuk ettikten sonra Taks:0.40 Kaks:1.60 oranlı Ayrık nizam 4 kat gabarili (Çiğli Belediyesinin 27.10.1993 gün ve 220 sayılı meclis kararı ve İ.B.Ş.B.’nin 05.12.1994 tarihli plan notuna göre; Zemin Etüdü yaptırmak kaydı ile Taks, Kaks oranları arttırılmadan 8 kat yapılabilir) konut alanına isabet etmekte olduğu anlaşılmıştır.
(daha&helliip;)

Kırşehir’de İcradan Satılık Arsalar

Kurum: KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2011/40 Satış
Satış Yeri: Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde
1. Satış Tarihi: 18.06.2012
2. Satış Tarihi: 28.06.2012
Taşınmazın Yeri – Cinsi – Ada/Parsel – Miktarı – Satış Saati :
1- Kırşehir Yenice Mah. – Arsa – 117/21 – 520 m2 – 13.30 13.40
2- Kırşehir Yenice Mah. – Arsa – 1321/5 – 460 m2 – 13.40 13.50
3- Kırşehir Yenice Mah. – Arsa – 1755/3 – 517 m2 – 13.50 14.00
İmar Durumları: Taşınmazlardan 117 ada 21 parsel imar artığı kadastro parselidir. 1321 ada 5 parsel ile 1755 ada 3 parseller ise belediye sınırları ve imar planı içerisinde blok nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup, inşaat alanı ise arsa metrekaresinin en fazla %40’dır.
Durumları: Taşınmazların tamamı boş durumdadır.
(daha&helliip;)

Mersin’de İcradan Satılık 500 m2 Arsa

Kurum: MERSİN 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Esas No: 2012/2 Satış.
1. Satış Günü: 23.03.2012 13.30-13.45
2. Satış Günü: 02.04.2012 13.30-13.45
Satış Yeri: Mersin İstiklal Caddesi Özel İdare İşhanı 7.Kattaki Adliye Ek binası 1.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda
Taşınmazın Özellikleri: Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli köyünde kain 30.L.4.A pafta, 461 ada, 8 parsel sayılı 500 M2. miktarlı tapuda kargir ev ve arsa vasfında olup, fiilen arsa niteliğinde üzerinde herhangi bir muktesat bulunmayan gayrimenkuldür. Taşınmaz Mezitli ilçesi, Fındıkpınarı caddesine batıdan cepheli olup, diğer cepheleri komşu parsellerle çevrilidir ve silifke caddesine takribi 150 metre mesafededir. Taşınmaz imar arsası olup, inşaat yoğunluğu E=1.50 dir. Taşınmazın yakın çevresi işyeri ve ticari alan olarak gelişmekte ve ayrıca kuzey, güney ve doğu tarafında 10-12 katlı konutlar mevcuttur. Taşınmaz Belediyenin her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır ve toplu taşımaz araçlarının geçtiği güzergah üzerindedir. Taşınmaz bu hali ile satışa çıkartılmıştır.
(daha&helliip;)