İcra İhaleleri

Mersin Yenişehir İlçesinde İcralık Satılık Tarla

MERSİN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Mersin 3.Sulh Hukuk Mahkemesi nin 25/09/2012 tarih ve 2011/1719 esas – 2012/949 karar sayılı ilamı ile aynen taksimi mümkün
olmadığından satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş köyü, 19-1-1 pafta, 2368 ada, 2 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz,9000,14 m2 alana sahip olup, şehrin kuzey batısındadır. 17.caddenin kuzeyinde kalan parsel Panaroma Villalan nın 200 m güney batısındadır. İmar uygulaması içinde olan ve imar parseli niteliğinde olan satışa konu taşınmazın etrafında açılması planlanan yollar henüz açılmamış durumdadır. Çevresi iki katlı site içinde villa tarzı konutlarla yapılaşmaya başlamıştır. Şehrin alt yapı çalışmalarının devam ettiği bölgesindedir. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Parsel üzerinde sebze ekili olup küçük seralar vardır.Taşınmaz bu özellikleri ve Satış Memurluğumuzca yapılan 20/02/2013 tarihli kıymet takdirindeki değeri ile satışa çıkartılmıştır.
Adresi Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş köyü, 19-1-1 pafta, 2368 ada 2 parsel
Yüzölçümü 9000,14 m2
Arsa Payı
imar Durumu Yenişehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü nün 08/02/2012 tarih ve 1441/2106 sayılı yazılarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0,60 Yoğunluğa sahiptir.
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 01/07/2013 günü 13:30- 13:45 arası
2. Satış Günü : 26/07/2013 günü 13:30 – 13:45 arası
Satış Yeri : MERSİN ADLİYESİ 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
(daha&helliip;)

İzmir Seferihisar’da İcralık Satılık Tarla

SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ
2011/445 TLMT.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Seferihisar, Ulamış mahallesi, Kabaklıalan mevkii, 1988 parselde kayıtlı 25.384 m2 büyüklüğünde Tarla vasıflı taşınmazın 12 kısmı borçluya ait kadostral yolu, elektrik ve suyu bulunan, taşınmaz üzerinde üç adet tek katlı bina mevcuttur, PVC doğrama atölyesi olarak kullanılmakta olan bina toplam 600 m2 büyüklüğünde olup binanın 100 m2 lik kısmı büro vc mutfak olarak kullanılmaktadır. Büro kısmında yer döşemesi seramik, tavan pvc kaplamadır. Atölye kısmında çatı uzay kafes üzeri çinko saç kaplı, yerler betondur, ikinci bina halen konut olarak kullanılan 92 m2 büyüklüğünde tek katlı bir binadır. Çatısı eternit, tavan kaplaması pvc malzeme, yer döşemesi şap üzeri muşamba olan binada 4 adet oda, mutfak, banyo, wc mevcuttur. Üçüncü bina ise 20 m2 büyüklüğünde tek katlı, çatısı kiremit kaplı bir kulübe şeklindedir. Kumlu tınlı torak yapısmda olan arazi içerisinde herhangi bir bitki örtüsü olmayıp sadece 500 m2+500 m2+1000 m2 büyüklüğünde demir kontriksiyonlu, üzeri plastik örtüyle kaplı 3 sera yapılaşması mevcuttur. Seralar tünel tarzı sera yapısındadır. Tamamı tarımsal amaçlı kullanılmayan arazi bölgenin ekolojik şartlarına uygun hertürlü bitkisel üretime uygun tarım arazisidir. Halihazırda seralar çiçek üretimi yapılmaktadır ve damla sulama sistemiyle sulanmaktadır.

İMAR DURUMU : Seferihisar Belediye Başkanlığına göre uygulama imar planı sınırı dışında kalmakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazır İmar Plan Revüzyonunda Dikili Tarım Alanında kalmaktadır. Bu alanlarda parsel cephe ve büyüklüğüne bakılmaksızın yollara 10 m den den komşu parsel sınırları 5 m den fazla yaklaşmamak koşuluyla inşaat emsali:0,05 i yüksekliği 2 katı,toplam inşaat alanı 150 m2 yi aşmayan çiftçilerin barınmas amaçlı tek yapı ve müştemilatları yapılabilir. Ayrıca ayrrı ayrı yapılan yöresel ürün işlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler, yollara 10 m den komşu parsel sınırlarına 5 m den fazla yaklaşmamak inşaat emsali 0.05 yi yüksekliği 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu tesislerde toplam inşaat alanı 500 m2 den fazla olamaz.

1. Satış Günü : 04/07/2013 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 29/07/2013 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Baro Odası Seferihisar
(daha&helliip;)

İzmir Selçuk’ta İcradan Satılık Tarlalar

SELÇUK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Selçuk ilçesi Acarlar köyü köy civarı mevkii, 131 parsel sayılı 5.100 m
yüzölçümlü incir bahçesi vasfında taşınmaz. Kumlu killi toprak yapısına sahip,meyill
bir yapıda, üzerinde muhtelif yaşlı incir bahçesi ve zeytinlik olarak kullanılmaktadır
kadastral yola cephesi olmayıp ulaşımı komşu parsellerden sağlanmaktadır. Zeytin ve
incir tarımı yapmaya elverişlidir.
Adresi : Acarlar köyü köycivarı mevkii Selçuk izmir
Yüzölçümü : 5.100,00 m2
İmar Durumu : imar sahası dışındadır.
Kıymeti : 11.220,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 08/07/2013 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü : 05/08/2013 günü 10:00-10:10 arası
Satış Yeri: Selçuk Hükümet konağı ön bahçesi (bahçedeki kamelya) Selçuk İzmir
(daha&helliip;)

İzmir Karaburun’da Satılık Tarla, Bina, Daire, Arsa İhaleleri

KARABURUN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İZMİR İl, KARABURUN İlçe, 2408 Parsel No,
MORDOĞAN/ARMUTALANI Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN
Köyü, 1628 M2 zeytin ağaçlı tarla vasfında Taşınmazın hem kuzeyinde
hemde güneyden kadastral yollara cepheli olup, taşınmazın büyük bir
kısmı vadi içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Mordoğan köyüne ve
Belediye ye eşit mesafede olup, sit alanı içerisinde olup imar dışı belde
hudutları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde iki adet 80-100
yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Karaburun ilçesi Mordoğan Köyü
Yüzölçümü : 1628 m2
Arsa Payı : Hisseli 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000
ölçekli Nazım İmar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır.
Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti : 24.920,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü : 08/07/2013 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 02/08/2013 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri İZMİR 11, KARABURUN ilçe, 2152 Parsel No, MORDOG AN/AŞ ŞAGI
ÇİLEKLİK Mahalle/Mevkii, MORDOĞAN Köyü, 2010 m2 tarla vasıflı
Taşınmaz Mal, geometrik olarak üçgen şeklinde olup, kuzeyinden güneye
doğru genişlemekte olup, Dava konusu taşınmazın doğusu ,batısı ve
güneyi yol olup kuzeyi şahıs arazisi ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde
80-100 yaşlarında 4 adet yaşlı zeytin ağacı mevcut olup dava konusu
taşınmazın üç tarafı yol olmasına rağmen biraz çukurda oluşu. Şeklen
taşınmazın üçgen şeklinde ve sit alanında kalmamaktadır.
Adresi : Karaburu ilçesi Mordoğan Köyü
Yüzölçümü : 2010 M2
Arsa Payı : Hissesi 8/8
imar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/10.000 ölçekli Nazım İmar Planında iskandışı tarımsal alanda kalmaktadır. Plansız alanlar yönetmeliğinin 63. Ve 64. Maddelerine tabidir.
Kıymeti : 23.410,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 08/07/2013 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü 02/08/2013 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri ; KARABURUN ADLİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(daha&helliip;)

Giresun’da satılık hisseli Daireler

GİRESUN 2. İCRA DAİRESİ
2013/21 TLMT.

Özellikleri GİRESUN İl, MERKEZ İlçe, 110 Ada No, 4 Parsel No, KAPU M AH. Mahalle/Mevkii. 1 NOLU BAĞIMSIZ BOLUM Bağımsız Bölüm, Taşınmaz Giresun ili Merkez İlçesi Kapu Mahallesi Çağlar Apartmanı Bina kapı no 10 daire no .1 adresindeki bağımsız bölümdür.Taşınmaz onaylı projesine ve yerinde yapılan ölçüme göre 70.00 m2 yüzölçümüne sahiptir. 1 nolu bağımsız bölüm taşınmaz onaylı projesine göre 2 oda 1 mutfak .banyo ,wc ,ara holden ibarettir.Evin bütün odalarının zemini laminant .banyo ,ve tuvalet yerler ve duvarlar seramik kaplıdır.Evin bütün cepheleri kör cephe .olup .sadace batı cephesi -kuzey cephesi yola cepheli ve deniz manzaralıdır.Diğer cepheleri binanın bulunduğu arsanın bahçesine cepheli vaziyettedir. Dairenin bulunduğu bina asansörlü ve merkezi sistem kaloriferlidir.

Adresi Kapu Mahallesi Çağlar Apt.Bina no 10 -Daire 1 Giresun
Yüzölçümü 1 nolu bağımsız bölüm 70.00 m2 dir.
Arsa Payı 6/110
imar Durumu Taşınmaz şehir merkezi içerisindedir.
Kıymeti 60.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 31/05/2013 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü 26/06/2013 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri GİRESUN ADALET SARAYI ÖNÜ

2 NO LU TAŞINMAZIN
(daha&helliip;)