icralık arsalar

Manavgat malmüdürlüğünden satılık tam hisseli arsaMüdürlük : Manavgat Malmüdürlüğü

Mahalle / Köy / Kasaba : Belenobası

İmar durumu : İmarsız

Ada / Parsel No : – / 421

Yüzölçümü : 1.100,00 m2

Fiili Durumu : Ev ve Ahır

Hazine Hissesi : Tam

Cinsi : Arsa

İhale Tarihi ve Saati : 04.03.2010 09:00
(daha&helliip;)

Muğlada satılık arsa

Vergi Dairesi : Milas Vergi Dairesi

Gayrimenkulün bulunduğu yer : Milas

Malın Cinsi : Arsa

Pafta/Ada/Parsel : 6679 Parsel, 80 cilt, 7835 sayfa

Adresi : Dörttepe Köyü, Hisar Mevkii/MİLAS

Özellikleri : 1.095,42 M²

İhale Adresi : Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü

1. İhale Tarihi : 12.03.2010 13:30

2. İhale Tarihi : 19.03.2010 13:30
(daha&helliip;)

Burdur Vergi Dairesinden gayrimenkul satış ilanı

1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkule ait bilgiler:     Vasfı : Arsa      Bahçelievler Mahallesi Tefenni Şosesi

Ada: 702        Parsel:82     Yüzölçümü; 408 m2

2-Gayrimenkulün durumu ve vasıfları; Taşınmaz Onaylı İmar Planı İçersinde Fevzi Çakmak Mahallesi, Göl Yolu Caddesi üzerinde olup, İmar Planına göre “3 Kat Ayrık nizam % 30 yapı yoğunluğu” hükümlerine sahiptir.Bur-Koop alanının hemen kuzeyinde 149 evlerin batısında yer alan taşınmaz, göl yolu caddesine cephelidir.Parselin etrafında orta yoğunlukta yapılar mevcut olup, parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanacak durumda olup kent merkezine 8 km mesafededir.

3-Gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerleri: 30.000.00 TL dir.

4-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer,gün, ve saat; Satış 01.02.2010 Pazartesi Günü saat 14.00 -14.30 da Burdur Defterdarlık Binasında yapılacaktır.

5-% 7,5 Nispetinde teminat tutarı olup teminat para,bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu, hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)
(daha&helliip;)

Antalya Alanya’da icradan satılık Arsa

ALANYA 1. (SULH HL KUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2011/6 SATIŞ
Özellikleri : ANTALYA İl, ALANYA İlce, 1698 Ada No, 1 Parsel No, Tepe man Mahalle/Mevkii, Taşınmaz Alanya ilçesi,Tepe mah. 1698/1 ada parselde kayıtlı, 1.006,47 m2 alanlı,arsa vasıflı taşınmaz olup,söz konusu parsel,kuzeyden güneye doğru alçalan,tahminan %10-15 meyilli olup,basit teraslama yapılmıştır.Yüksek kottadır.Parsel üzerinde 2 adet bina bulunup,geriye kalan bölümünde münferit meyve ve narenciye ağaçları vs.bulunup bahçe özelliğindedir.Parsel panaromik olarak Alanya-Kale Deniz manzaralıdır. Doğu Bina;3 katlı,üzeri çatılı,boyalı,badanalı konut niteliğinde 89 m2 civarında (Brüt) taban alanlı ve tahminen 10-15 yıllık yıpranmalıdır. Batı Bina;4 kat ve çatı katından oluşup,normal katı 3 oda 1 salon 1 mutfak, 1 banyo-VVcbölümünden oluşup 123 m2 civarın (Brüt) kat alanlıdır.Biıiasansörsüz olup,betonarme taşıyıcı sistemi yapılmış ve tuğla duvarıl örülü %40 yapım aşamasındadır.Parselde elektrik,su,PTl ve belediye hizmetleri mevcut altyapı,gürültü ve hava kirliliği yoktur.
Yüzölçümü : 1.006,47 m2
Arsa Payı :
imar Durumu: Parsel ayrık nizam %20 taban alanlı 2 kat konut yapımına imarlı olup,parseli; 1 adedi bitik, 1 adedi inşa halinde 2 blok bulunup yapılaşma vardır
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 22/05/2013 günü 10:25 – 10:40 arası
2. Satış Günü: 18/06/2013 günü 10:25- 10:40 arası
Satış Yeri: Alanya Adliyesi Mezat Salonu 2B
(daha&helliip;)

Antalya Muratpaşa’da icradan satılık Arsa

ANTALYA I. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Özellikleri : Antalya ili Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 8272 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında Arsa niteliğinden Burhanettin Onat Cad. Mevlana Kavşağına gidiş güzergahı üzerinde Mevlana Caddesi kuzey doğusundadır. Parsel üzerinde Tülay Civinti ye ait çeşitli tür ve yaşlarda toplam 1.980,00-TL değerinde ağaçlar vardır. İbrahim Özdağ a ait 54 m2 si parsel içinde olan toplam 10.424,70-TL değerinde ev, Tülay Gülşarı ya ait 64 m2 taban alanlı toplam I0.73 6500-TL değerinde ev, ayrıca yine Tülay Gülşarı ya ait 26 m2 lik kısmı parsel içinde kalan toplam 4.361,50-TL değerinde ev ile dava dışı Seval Kuyucular a ait 21 m2 si parsel içinde kalan toplam 5.1 24,00-TL değerinde evler bulunmaktadır.
Adresi : Kızıltoprak Malı. Yunus Emre Cad. No: 14 Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 560-m2
imar Durumu  : Antalya Rüyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliği hükümleri geçerli olup, konut alanında kalmaktadır. Parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında III. Derece Su Kaynakları Koruma Alanında kalmaktadır. MIA gelişim bölgesi planlan eki lejant hükümleri geçerlidir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur.
1. Satış Günü : 24/05/2013 günü 15:00 – 15:10 arası
2. Satış Günü : 19/06/2013 günü 15:00- 15:10arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Ceza Bloku 5.Kat 1 .Sulh Hukuk Malık.Duruşma Salonu
(daha&helliip;)

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al