istanbulda satılık tarla

Albarakatürk bankasından hacizli satılık Tarla ArnavutköydeBanka : Albaraka Türk
Cinsi : Tarla
Şehir : İstanbul / Arnavutköy
Mahalle/Köy : Ömerli Mahallesi / Maltepe Mevkii
Metre Kare : 4.125,00 m²
Pafta / Ada / Parsel : 4 / – / 68
Adres : Ömerli köyü, 4 pafta, 68 nolu parsel Hadımköy – Arnavutköy / İstanbul
(daha&helliip;)

İstanbul Silivri’de icradan satılık Tarla

SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/8 SATIŞ

1 NO LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul 11, Silivri İlçe, Gümüşyaka köyü Ortapınar Mevkiinde kain 683 Parsel 21,400,00 m2 yüzölçümlü Taşınmaz tarla vasıflıdır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 1/100,000 ölçekli istanbul Çevre Düzeni Planında “tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır”. Cephesi olduğu Halit Ziya Uşaklığil Caddesi stabilize haldedir. Yol cephesi yol ile hemzemin olup düz topoğrafık yapıya sahiptir. Parsel sınırları ekili alan sınırları ile kısmen bellidir. Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Parsel konum olarak gümüşyaka merkezinin küzeyinde ve E-5 karayoluna 2 km mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde ağırlıklı olarak tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve kısmen ise müstakil yapılar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 21,400,00 m2

imar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 21/03/2013 tarih 721-209370 sayılı yazısına göre istanbul İli Silivri İlçesi Gümüşyaka mahallesi 683 nolu parsel 15/06/2009 tarihinde İ.B.B tarafından onaylanan 1/100,000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Nteliği korunacak alanda kalmaktadır. 13/04/2012 tarihinde onaylanan istanbul Çevre düzeni planında;Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan notu değişikliğine göre “tarımsal amaçlı arazi kullanım planı” bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar Mutlak Tarım Alanlarında (sulu ve kuru mutlak özel ürün ve dikili tarım alanları) yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks; E:0,15 tir. Marjinal Tarım Alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks; E:0,25 dir. Minimum ifraz şartı 20,000 m2 dir. Bu planda gösterilen tarım alanlarına ait sınırlar şematik olup kesin sınırlar II Tarım Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenecektri.

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir Şerhi vardır.

1. Satış Günü 23/08/2013 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü 19/09/2013 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri SİLİVRİ 2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ /İSTANBUL
(daha&helliip;)

İstanbul Sarıyer’de İcradan Satılık Tarla

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2012/5598 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, İkinci Bostan mevkii 440 ada, 4 parsel sayılı 3.440,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 598/3440 hissesi. Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi güllük çıkmazı sokak yiğitler sokak ve aydın sokakta, tapunun 440 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 3.440,00 m2 miktarlı kayden: tarla vasıflı taşınmazın 598/3440 hissesi niteliğindedir. Kuzeyde güllük çıkmazı sokak doğuda aydın sokak ile sınırlı, aynı zamanda parsel içerisinde geçen ve parseli ikiye bölen yiğitler sokak cepheli konumda olan ve tamamı 3.440,00 m2 alana sahip tarla olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yiğitler sokaktan 9,13 ve 15 dış kapı numarası alan zemin kat + 1 normal kat + çatı katlı, yine yiğitler sokak cephesinde 18 dış kapı numaralı Bodrum kat+zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, 22 dış kapı numaralı zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, aydın sokak cephesinde, 19 dış kapı numaralı, zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katlı, 21 dış kapı numaralı zemin kat+ 3 normal katlı, 23 dış kapı numaralı zemin kat+ 1 normal kat+ çatı katlı, bitişiğinde 25 dış kapı numaralı zemin kat+ 3 normal katlı, betonarme karkas tarzda, ikinci sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, binalar ile 22 kapı numaralı bina bitişiğinde tek katlı gecekondu mevcuttur. Parselin içerisinden geçen ve cephe aldığı yollar asfalt kaplı, alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, binalarda yer alan daireler meskun halde olup, parsel dahilinde yer alan binaların kapalı alanları itibarı ile toplam inşaat alanı 3.700,00 m2 civarında, yaklaşık700,00m2 lik kısmı boş arsa vasfında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifadeedecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı, İmar ve şehircilik Müdürlüğü Durum proje tasdik birimi tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 22.02.2013 tarih, 723 sayılı imar durum belgesine göre İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mahallesi, 73 pafta, 440 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz; Boğaziçi alanı etkilenme bölgesi,Silüet alanı içinde kalmaktadır. Adı geçen parsel 29.07.2003 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgeleri koruma amaçlı uygulama planların da kısmen “Yol”, kısmen de TAKS: 0.15, KAKS: 0.35, maksH: 6.50m. yapılanma şartlarında “konut” alanında kalmaktadır denilmektedir.

KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasındaki tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 21/06/2013 günü 11:40- 11:50 arası
2. Satış Günü 19/07/2013 günü 11:40- 11:50 arası
Satış Yeri İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
(daha&helliip;)

İstanbul Silivri’de Satılık Tarla

SİLİVRİ 1. İCRA DAİRESİ
2012/2877 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz,Silivri Tapu sicil müdürlüğünün 28/06/2012 tarih ve 10018 sayılı kaydına göre, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, Dokuzluk mevkiinde kair ,528 nolu parsel sayılı . 15.040,00 m” yüzölçümlü, tarla vasıflı ana taşınmaz gayrimenkul olup, Parsel üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır.Konıur olarak Çeltik köyünün hemen kuzeyinde ve yerleşim alanına 2.parseldir.Parselin yol cephesi buluıımaktadır.Hafıf eğimli bir topoğrafık yapıya sahiptir.Uzerinden elektrik şebekesi geçmektedir. Parsel cepheleri önden yol,ve ekili alan sınırları ile kısmer bellidir.Cephesi yol ile hemzemindir. Söz konusu parsel tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.Topoğrafık açıdan mekanize tarıma uygundur. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve kısmen müstakil yapılar bulunmaktadır. Elektrik ve iletişim şebekeleri mevcuttur.
Adresi : İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, Dokuzluk mevkiinde kain ,528 nolu parsel sayılı, 15.040,00 m” yüzölçümlü, tarla vasıflı ana gayrimenkul.
Yüzölçümü : 15.040,00 m2
Arsa Payı
imar Durumu : Silivri Belediye başkanlığı, Plan ve proje müdürlüğünün 25/07/2012 tarih , 1961 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çeltik köyü, 528 nolu parsel ; 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında; Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmaktadır.Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan notu değişikliğine göre “tarımsal amaçlı arazi kullanım planı” bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanı] yürürlüğe girinceye kadar Mutlak Tarım Alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.15 tir. Marj inal Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25 tir.Mutlak ve Marjinal tarım alanlarında toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir.Yönetmelikte tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı enterge yapılar yapılamaz.Bu alanlarda 20.000 m2 den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz.Tarımsal niteliği korunacak alanlarda ilgili mevzuata göre ifraz yapılması durumanda bu alanlarda parsel büyüklüğüne bakılmaksızın emsal :0.05 tir.Bu planda tarım alanlarına ait sınırlar şematik olup kesin sınırlar il Tarım müdürlüğünün görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenecektir.Aynca 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planının plan notlarında mutlak tarım alanları ve marjinal tarım alanları için 30.000 m2 küçük olan parsellere yapı yapılamaz ibaresinin 20.000 m2 olarak düzeltilmesi hükmü getirilmiştir.Plan notunun I.B.B de onay süreci devam etmektedir. Söz konusu tarımsal niteliği korunacak alanlardaki yapılaşma şartları , 1/100.000 Plan ve Plan notları , Silivri Plan ve Proje müdürlüğü tarafında gönderilen ve dosyada bulunan yazısı ve ekinde detaylı şekilde belirtilmiştir.
KDV Oranı Tespit edilecek oranda
Kaydmdaki Şerhler –
1. Satış Günü 18/06/2013 günü 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü 18/07/2013 günü 15:00-15:10 arası
Satış Yeri ; SİLİVRİ ADLİYESİ 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
(daha&helliip;)

İstanbul Kartal’da icradan satılık Tarla

İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2013/475 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:_
1 NO LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz, İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mah. Sedef çıkmazı sokak 23,25,27,33 nolu binaların tamamı ile 30,32,34,36,38 nolu binaların bir kısmının bulunduğu hisseli tarla vasıflı taşınmazdır. Dosyamda bulunan Tuzla Tapu Sicil Müdürlüğünün 01.06.2012 tarihli tapu kaydından; Tuzla ilçesi, Hacetdere mevkii, 538 parsel sayılı 2.750,00 m2 alanlı taşınmazın 237/2750 (237,00m2) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Satışa konu taşınmaz; Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesinde E-5 karayolu Tuzla içmeler Kavşağında Orhanlı merkeze giderken Tuzla TOKİ konutlarını geçince solda Aydınlı caddesine 120 m. mesafede FİYAKA TUZLA 1 sitesinin kuzeyindedir. Taşınmazın yakın çevresinde Tuzla Deri Sanayi, BİRMES sanayi sitesi ve Tuzla TOKİ konutları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin yakın çevresi toplu konut alanı olarak planlanmış olup, bu doğrultuda bölgenin yakın çevrei toplu konut alanı olarak planlanmış olup, bu doğrultuda önemli ve özellikli proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Satışa konu taşınmaz 2.750,00 m2 alanlı hisseli tarla vasıflı bir parseldir. Parel üzerinde 6 tanesi bitişiğinde ki 539 parele tecavüzlü olan 10 adet toplamda yaklaşık 1150 m2 inşaat alanlı 1 ile 3 kat arasında değişen konut amaçlı kullanılan yığma ve betonarme karkas yapı bulunmakta olup, bu binaların belirli bir imar planı ve imar durumu çerçevesinde inşa edilmemiş olduğu kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulmadığı ve çoğunun kaçak inşa edildiği borçlu adına bağımsız bölüm olup olmadığının tespit edilemeyeceği ancak parsel üzerinde 237/2750 hisseye sahip olduğu saptanmıştır. İstanbul ili Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi 5 pafta, 538 nolu parsel üzerinde mevcut bulunan borçlu adına kayıtlı olan hisse değeri yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde üzerinde bulunan binalardan dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre; taşınmazın halihazır durumu, alanı, konumu, topoğrafık durumu, semt içindeki yeri, civarın özellikleri, çevre düzenlemesi,mevcut imar durumu.ayrıca civar emlak alım satım ve piyasa rayiçleri, günün ekonomik koşulları olumlu ve olumsuz etkenlerin tümü dikkate alınarak- tespit tarihi itibariyle; Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesi, 538 numaralı 2.750,00m2 alanlı parselin üzerindeki yapılaşma ile birlikte değeri arsa payı dahil 1.399.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre borçlunun 237/2750 (237,00m2) hisse payı değeri 120.568,00 TL (yüzyirmibinbeş yüzaltmışekiz TL) olacağı belirtilmiştir.İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mahallesi 5 pafta, 538 parselde 237/2750 hisseli taşınmaz tarla vasıflı 237,00m2 tarla vasıflı taşınmaz
Adresi İstanbul, Tuzla ilçesi, Aydınlı mah. Sedef çıkmazı sokak
Yüzölçümü
imar Durumu Tuzla Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih 12772 sayılı yazısında satışa konu 5 pafta, 538 parsel sayılı yerin 30.09.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda kımen yolda, kısmende E.maks: 1,50 H.Maks: 12,50 yapılanma şartında konut alanında kaldığı belirtilmektedir.
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 12/06/2013 günü 12:00- 12:10 arası
2. Satış Günü 09/07/2013 günü 12:00 – 12:10 arası
Satış Yeri İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI A BLOK KAT:-2 MEZAT SALONU
(daha&helliip;)

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al