Zonguldak Gökçebey’de icradan satılık işyeriGÖKÇEBEY ( SULH HUKUK MAH .) SATIŞ MEMURLUĞU 2012/3 SATIŞ

1 NO LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    ZONGULDAK, GÖKÇEBEY İlçe, 104  Ada  No, 33  Parsel  No, Yukarı Çay  Mevkii   Mahalle / Köy   Mevkii , Taşınmaz Bakacakkadı Belde sınırları içersinde yer almakla, belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Arsa vasfını taşımaktadır, düz bir arazide çevresel olarak iyi bir konuma sahiptir. Zonguldak-Ankara yoluna cephelidir.
Yüzölçümü :    6.067,16 m2
İmar Durumu : Kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Kısmen Ayrık Nizam 4 Kat konut alanıdır
KDV Oranı :   %18
1. Satıp Günü   :  15/08/2013  günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü    : 09/09/2013  günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri :    Gökçebey Adliye Binası Önü

Kıymeti    225.320,00 TL
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna k ada r elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada  tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırm ada  isteki
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırm ada n sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden öncek
gün sonuna k ada r elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırm ada  da malın tahmin edilen değerin %50 sini.
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyl»
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar k ada r
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşm ada n hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.Benzer İlanlar:

Bir Cevap Yazin

 Diş Depo Market
metin2 sunucu instagram takipci satin al